help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 11. Dezember 20017 über Integration und das Zusammenleben in Vielfalt

Decreet van 11 december 2017 betreffende integratie en samenleven in diversiteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/12/2017
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2017
Editie:2
Pagina:113656
  • 14/02/2018 (Rechtzetting)
    Französische und niederländische Übersetzungen hinzugefügt
    Toevoeging van de Franse en Nederlandse vertaling van het decreet
Advies van de Raad van State 61706
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2018

Overgangsbepalingen: art. 37

Periode van geldigheid van 01/01/2018 tot ...