help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

NIEUW OPSCHRIFT
[Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale en de provinciale besturen]
Besluit van de Vlaamse Regering van 30 maart 2018 over de beleids- en beheerscyclus van de lokale besturen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 30/03/2018
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 22/05/2018
Page:42015
Rapport au Roi ou au Gouvernement
Avis du Conseil d'Etat
Avis du Conseil d'Etat 62924
Entrée en vigueur / Effet (1) Inwerkingtreding voor de besturen die niet vallen onder (2) en (3):
01/01/2020
Art. 17 tot 28: 01/01/2021
Art. 166, § 1, eerste lid en § 2: 01/01/2019

Uitwerking: "De bepalingen van dit besluit zijn ook al van toepassing op het meerjarenplan dat wordt opgemaakt voor de periode van 2020 tot 2025, ook al wordt dat vastgesteld voor 01/01/2020" (BVR 30/03/2018, art. 167, § 1, tweede lid).

Overgangsbepalingen: art. 166, § 1, derde lid

(2) Inwerkingtreding voor de besturen voor wie, met toepassing van art. 594, art. 597 of art. 608 DVO 22/12/2017 'over het lokaal bestuur', art. 249, art. 251, art. 253, art. 254, art. 255, art. 256, art. 257, art. 258, art. 263 en art. 368, wat betreft de toepassing van art. 249, 251, 253 tot en met 258 en 263 DVO 22/12/2017 'over het lokaal bestuur' in werking gesteld worden vanaf 01/01/2019:
01/01/2019
Art. 17 tot 28: 01/01/2020

Overgangsbepalingen: art. 166, § 2, tweede lid

(3) Inwerkingtreding voor de besturen waarvoor, met toepassing van artikel 224 en 227 DVO 06/07/2018 'houdende wijziging van diverse bepalingen van het Provinciedecreet van 9 december 2005', artikel 141, 143, 145, 146, 147, 148, 149, 150 en 155 van het Provinciedecreet van 9 december 2005 in werking gesteld worden vanaf 01/01/2019:
01/01/2019 (art. 167, § 3, eerste lid, ingevoegd bij BVR 07/09/2018, art. 24, eerste lid)
Art. 17 tot 28: 01/01/2020 (art. 167, § 3, tweede lid, ingevoegd bij BVR 07/09/2018, art. 24, tweede lid)

Overgangsbepalingen: art. 166, § 3, tweede lid, ingevoegd bij BVR 07/09/2018, art. 23, tweede lid


Période de vigueur du 01/01/2019 au ...