help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 19 juli 2018 houdende wijziging en invoering van bepalingen inzake betalingsdiensten in verschillende boeken van het Wetboek van economisch recht


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/07/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/07/2018
Pagina:59823
Advies van de Raad van State 63007
Inwerkingtreding / Uitwerking 09/08/2018, met uitzondering van de beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 259, tweede lid, van wet van 11 maart 2018 'betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld, en de toegang tot betalingssystemen' (zie art. 16: "op de tiende dag na haar bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, met uitzondering van de Beveiligingsmaatregelen bedoeld in artikel 259, tweede lid, van wet van 11 maart 2018")

Overgangsbepalingen: art. 14

Periode van geldigheid van 09/08/2018 tot ...