help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 5 oktober 2018 houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer nodig heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 05/10/2018
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 28/11/2018
Page:90836
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 19/10/2018

Période de vigueur du 19/10/2018 au 17/10/2019
Remarques Advies RvS: het in de aanhef vermelde advies RvS nr. 48952 werd niet over het voorliggend ontwerp van besluit gegeven maar wel over het ontwerp dat MBVO 30/11/2010 is geworden (Ministerieel besluit van 30 november 2010 'houdende vastlegging van de tabel betreffende de hoeveelheid aardgas die de huishoudelijke afnemer heeft om tot het einde van de winterperiode te beschikken over een minimale verwarming van de woning').