help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 6 december 2018 houdende wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agenschap (lees: Agentschap) voor Nucleaire controle met betrekking tot de milieueffectbeoordeling


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/2018
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/01/2019
Pagina:3385
Advies van de Raad van State 63887
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 9)

Temporeel toepassingsgebied: "De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de vergunningsaanvragen die worden ingediend na inwerkingtreding van deze wet." (art. 8)

Periode van geldigheid van 16/01/2019 tot ...