help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 maart 2019 tot wijziging van artikel 10 en bijlage 2, artikel 5N2, van het ministerieel besluit van 22 december 1995 houdende het algemeen reglement op de beheersboekhouding der erkende uitbetalingsinstellingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/03/2019
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/2019
Pagina:29036
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65350 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65350
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2019

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...