help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/03/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/2019
Pagina:38014
  • 16/03/2023 (Duitse vertaling)
    Artikelen 7, 11 en 12
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 65384 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 65384
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/2019 ("op de eerste dag van de zesde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Art. 8: 01/08/2019 ("op de eerste dag van de vierde maand volgend op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Overgangsbepalingen: art. 10

Periode van geldigheid van 01/08/2019 tot ...
Opmerkingen Advies RvS: de aanhef vermeldt een onjuiste datum van indiening van de adviesaanvraag.