help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 2019 tot uitvoering van artikel 18bis, § 5, van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2019
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2019
Pagina:115686
  • 22/05/2020 (Beroep RvS, uittreksel of vermelding)
Advies van de Raad van State 66597
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2019 en "van toepassing op geboortes die vanaf die datum plaatsvinden" (art. 12)

Art. 2, 1°, derde zin, 2°, tweede zin en art. 3, § 2, tweede lid: 01/01/2020 en "van toepassing (...) op geboortes die vanaf die datum plaatsvinden" (art. 12)

Periode van geldigheid van 01/05/2019 tot ...