help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Samenwerkingsakkoord van 28 december 2018 tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de samenwerking tussen inspectiediensten in het kader van bevoegdheden inzake gezinsbijslagen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/2018
Aard van de akte: Samenwerkingsakkoord in de zin van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/01/2020
Pagina:225
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking "Dit samenwerkingsakkoord heeft uitwerking vanaf 1 januari 2019 na goedkeuring door de betrokken
Regeringen en ondertekening door alle partijen." (art. 5)

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...
Bijlage bij
Aard Datum    
W 20/12/2019  
DVO 19/06/2020  
DDG 22/06/2020  
DRW 14/01/2021  
OGGC 28/10/2021