help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse regering van 21 september 1994 houdende de grenzen en voorwaarden voor de studie van het onderzoek naar de promotie van de vorming, de bedrijfsbegeleiding en de kunstambachten door het Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 21/09/1994
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 02/12/1994
Page:29928
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 21/09/1994

Période de vigueur du 21/09/1994 au 01/01/2006