help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 24 april 2020 tot aanpassing van een aantal besluiten van de Vlaamse Regering over de ondersteuning van personen met een handicap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/04/2020
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/05/2020
Editie:1
Pagina:37276
Advies van de Raad van State 66974 + 67061
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2020 (art. 18, tweede lid)

Art. 1, 2, 11, 14 tot 17: 10de dag na bekendmaking (art. 18, eerste lid)

Overgangsbepalingen: art. 15 tot 17

Periode van geldigheid van 01/01/2020 tot ...