help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 17 juli 2020 houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 maart 2020 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/07/2020
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 16/09/2020
Pagina:66766
Bekendmaking met het samenwerkingsakkoord
  • 02/10/2020 (Rechtzetting)
    De publicatie 2020031296 verschenen in het Belgisch Staatsblad van 16 september 2020, pagina 66766 annuleert en vervangt de publicatie 2020031195, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 24 augustus 2020, pagina 63769
  • 24/08/2020 (Bekendmaking)
    Bekendmaking zonder het samenwerkingsakkoord
Advies van de Raad van State 66141
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 26/09/2020 tot ...
Bijlage(n)
Aard Datum    
SAk 05/03/2020