help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 juli 2020 tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat binnen een onderneming overgeplaatste personen betreft en tot wijziging van de wet van 6 mei 2009 houdende diverse bepalingen betreffende asiel en immigratie wat de inhaling van de achterstand met betrekking tot de betwistingen betreft


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2020
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/08/2020
Pagina:64148
Advies van de Raad van State P - V
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/2020 (art. 56: "de eerste dag van de maand na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/09/2020 tot ...