help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 november 2020 tot wijziging van boek VII, titel 1 betreffende biologische agentia van de codex over het welzijn op het werk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/2020
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/11/2020
Editie:2
Pagina:83463
Advies van de Raad van State Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 67676 / Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 67676
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 06/12/2020 tot ...