help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 4 december 2020 tot wijziging van artikel 1 en bepalingen in boek 3 en boek 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2020
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/01/2021
Pagina:3028
Advies van de Raad van State 68179
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1: 01/01/2020 (art. 35, derde lid)
Art. 2: 01/01/2019 (art. 35, eerste lid)
Art. 6: 01/01/2020 (art. 35, derde lid)
Art. 7 en 8: 01/01/2019 (art. 35, eerste lid)
Art. 9 en 11: 01/01/2020 (art. 35, derde lid)
Art. 12, 13, 15 en 18: 01/01/2019 (art. 35, eerste lid)
Art. 19: vanaf 01/01/2021 (art. 35, tweede lid)
Art. 22: te bepalen door de minister (art. 35, vierde lid)
Art. 24 en 27: 01/01/2019 (art. 35, eerste lid)
Art. 30 tot 34: 01/01/2020 (art. 35, derde lid)

Periode van geldigheid van 01/01/2019 tot ...