help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 2020 tot uitvoering van het decreet van 13 juli 2018 houdende de erkennings- en bemiddelingscommissie voor slachtoffers van historisch misbruik


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2020
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/2021
Editie:1
Pagina:6149
Advies van de Raad van State 66562
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 07/02/2021 (art. 18, eerste lid, 2°: "op de tiende dag die volgt op de bekendmaking van dit besluit in het Belgisch Staatsblad")

Buitenwerkingtreding: Oorspronkelijk: "op het ogenblik dat de commissie ophoudt te bestaan en uiterlijk op 31/12/2022" (art. 18, tweede lid). Opgelet: deze bepaling met betrekking tot de buitenwerkingtreding werd opgeheven bij BVR 08/07/2022 (BS 25/10/2022).

Periode van geldigheid van 07/02/2021 tot ...