help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 14 augustus 2021 betreffende de maatregelen van bestuurlijke politie tijdens een epidemische noodsituatie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/08/2021
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/08/2021
Editie:2
Pagina:90047
  • 01/12/2023 (Duitse vertaling)
    Art. 13 tot 15
  • 01/10/2021 (Duitse vertaling)
    De bekendmaking bevat niet de vertaling van de artikelen 13 tot 15.
Advies van de Raad van State 68936 + 69435 +
69598 +
69773
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning met de uiterste datum van 04/10/2021 (art. 16, eerste lid: "op een datum die door de Koning wordt bepaald bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, en uiterlijk op de eenendertigste werkdag te rekenen vanaf de eerste werkdag na de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad" en art. 16, tweede lid: "Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder "werkdag": de dag die noch een zaterdag, noch een zondag, noch een feestdag is.")

Periode van geldigheid van 04/10/2021 tot ...