help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief ML/6 van 17 juni 1993 betreffende de restauratiepremie voor werken aan beschermde monumenten ondernomen door of op initiatief van regionale of lokale besturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1993
Nummer: ML/6
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/07/1993
Pagina:17512
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld

Uitwerking: datum van de ingetrokken akten: zie analyse


Periode van geldigheid van 27/03/1985 tot 31/03/2016