help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 februari 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde wat betreft de maandelijkse teruggaaf van btw-kredieten aan bepaalde belastingplichtigen die openbare dienstverplichtingen vervullen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/2022
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/02/2022
Editie:2
Pagina:11161
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 12/09/2023 (Duitse vertaling)
  • 21/03/2022 (Rechtzetting)
    Verslag aan de Koning en verwijzingen naar het BS in voetnoot (1).
Advies van de Raad van State 70778
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2022 (art. 2: "Dit besluit is van toepassing op de verzoeken tot teruggaaf met betrekking tot een aangifteperiode die ten vroegste aanvangt op 1 januari 2022.")


Periode van geldigheid van 01/01/2022 tot ...