help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 mei 2009 tot bepaling van de opleidingsvoorwaarden waaraan de gemeenschapswachten moeten voldoen, evenals de modaliteiten tot aanwijzing van de opleidingsinstellingen en tot erkenning van de opleidingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2021
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/2022
Editie:2
Pagina:16149
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 70438
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/04/2022 (art. 4: "op de eerste dag van de maand na afloop van een termijn van tien dagen te rekenen van de dag volgende op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/04/2022 tot ...