help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 juni 1993 - Medisch verantwoorde sportbeoefening - Aanpassing van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet 27 maart 1993 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, artikel 73, § 1


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/06/1993
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/10/1993
Pagina:22050
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 17/10/1993 tot 24/12/2001
Opmerkingen Vermelding