help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 9 december 2022 tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/12/2022
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/12/2022
Pagina:98098
Advies van de Raad van State 71581 + 72170
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 5, 6, 8 en 9: "van toepassing vanaf aanslagjaar 2023" (art. 41, eerste lid)
Art. 14: 01/07/2021 en "van toepassing op nalatenschappen die opengevallen zijn vanaf 1 juli 2021" (art. 41, tweede lid)
Art.18 en 19: 01/07/2021 en "van toepassing op schenkingen, inclusief inbrengen om niet, vanaf 1 juli 2021" (art. 41, derde lid)

Periode van geldigheid van 01/07/2021 tot ...