help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 december 2022 tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2022
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/01/2023
Editie:2
Pagina:8556
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2023 en "van toepassing op de aanvragen, ingediend vanaf zijn inwerkingtreding en op de facturen die voorzien in de eindafrekening voor de in aanmerking komende werken uitgevoerd door de aannemer in 2023 of later" (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot ...