help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 15 december 2022 tot wijziging van de ordonnantie van 24 april 2008 betreffende de voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2022
Aard van de akte: Ordonnantie van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/01/2023
Pagina:14079
Advies van de Raad van State 71013 + 71756
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2023 (art. 40, eerste lid)

Art. 9, c), 10, b), 23 en 36: te bepalen door het Verenigd College (art. 40, tweede lid, gewijzigd bij OGGC 22/12/2023, art. 22). Volledig uitgevoerd:
- art. 9, c): 11/04/2024 (BVCGGC 28/03/2024)
- art. 10, b): 11/04/2024 (BVCGGC 28/03/2024)
- art. 23: 19/08/2023 (BVCGGC 29/06/2023, art. 35)
- art. 36: 11/04/2024 (BVCGGC 28/03/2024)

Art. 35: 01/03/2024 (art. 40, derde lid, ingevoegd bij OGGC 22/12/2022, art. 22)

Overgangsbepalingen: art. 37 tot 39

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot ...