help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2022 tot toekenning van steun aan ondernemingen die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven ten gevolge van de Russische agressie tegen Oekraïne, wat betreft het vierde kwartaal van 2022, en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot de coronasteunmaatregelen, wat betreft de administratiekost


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 09/12/2022
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/03/2023
Edition:2
Page:27095
Avis du Conseil d'Etat D
Entrée en vigueur / Effet 09/12/2022 (art. 40, eerste lid)

Période de vigueur du 09/12/2022 au ...
Remarques De minister kan:
- bijkomende preciseringen bepalen (art. 38)
- dit besluit opheffen (art. 40, tweede lid)