help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 21 mei 2023 tot bevestiging van het ministerieel besluit van 22 december 2021 betreffende de annulatie van privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, festieve, folkloristische, sportieve en recreatieve aard


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/05/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/06/2023
Editie:2
Pagina:54402
Advies van de Raad van State 73177
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 2)

Art. 1: uitwerking: datum van inwerkingtreding van de bekrachtigde akte: 29/12/2021

Periode van geldigheid van 29/12/2021 tot ...