help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 juli 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister, betreffende het communiceren van de registers aan de politieke partijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/07/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/08/2023
Editie:2
Pagina:67389
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State Pas d'avis dans le délai demandé - Numéro de rôle: 73732 / Geen advies binnen de gevraagde termijn - Rolnummer: 73732
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 21/08/2023 tot ...