help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 juli 2023 tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van Titel XIII, Hoofdstuk 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de programmawet van 24 december 2002


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/07/2023
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/10/2023
Editie:2
Pagina:92027
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 74053
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Art. 1: 01/01/2024 (art. 3, eerste lid)
Art. 2: 01/01/2023 (art. 3, tweede lid)

Periode van geldigheid van 01/01/2023 tot ...