help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 februari 2024 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen in politiezones


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/02/2024
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/03/2024
Pagina:29907
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking (art. 2)

Art. 1, 2°: "op de dag van de instelling van de lokale politie van de in artikel 1,1° bedoelde politiezone" (art. 2)

Periode van geldigheid van 04/03/2024 tot ...