help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 29 februari 2024 bepalende de lijst van activiteiten die tot het dagelijkse leven behoren, alsmede de voorwaarden waaraan deze activiteiten moeten beantwoorden om als dusdanig te worden beschouwd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/02/2024
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/03/2024
Pagina:31095
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 13/03/2024 (Rechtzetting)
    Datum ondertekening (Franse tekst).
Advies van de Raad van State 75055
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 18/03/2024 tot ...
Opmerkingen