help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 1 april 1992 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 18 december 1991 houdende regeling van de afzetbeperking van dierlijke mest bedoeld in artikel 9, § 2, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/1992
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/06/1992
Pagina:13623
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992

TT 01/01/1992 - 01/01/1993