help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 2 april 1996 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1994 houdende de regeling tot de toekenning van subsidies aan de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij voor de financiering van haar investeringsprogramma


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/04/1996
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/06/1996
Pagina:15268
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/04/1996
Tot de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Vlaamse Regering dat uitvoering geeft aan artikel 38 van de Vlaamse Wooncode, vervangen bij artikel 41 van het decreet van 24 maart 2006, blijft de regeling gelden, met dien verstande dat de « Vlaamse Huisvestingsmaatschappij » moet worden gelezen als de « Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen » en dat de verwijzing naar artikel 28 van het decreet van 20 december 1996 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997 moet worden gelezen als een verwijzing naar artikel 22, § 2, van de Vlaamse Wooncode, ingevoegd bij artikel 24 van het decreet van 24 maart 2006.

Periode van geldigheid van 06/04/1996 tot 55/55/5555