help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 6. September 1989 zur Anwendung des Königlichen Erlasses vom 3. Juli 1985, bezüglich der Unterbrechung der Laufbahn in den Verwaltungen und den anderen Diensten der Ministerien, auf das Personal des Belgischen Rundfunk- und Fernsehzentrums der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 6 september 1989 houdende toepassing van het koninklijk besluit van 3 juli 1985 betreffende de onderbreking van de loopbaan in de administraties en in de andere diensten van de ministeries op het personeel van het Belgisch Omroep- en Televisiecentrum van de Duitstalige gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/09/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/1989
Pagina:17674
Advies van de Raad van State 18777 + 18673
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking