help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 45/88 van 20 januari 1988

«1. Vernietigt in artikel 23 van het decreet van het Vlaamse Gewest van 28 juni 1985 "houdende vaststelling, voor het Vlaamse Gewest, van regelen betreffende de organisatie van de procedure alsook de uitoefening van het administratief toezicht op de gemeenten" de woorden "naargelang wie van beiden deel uitmaakt van de Vlaamse Gemeenschap".»


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/01/1988
Nummer: 45/88
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/1988
Pagina:1846
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: handhaving van de gevolgen van de gedeeltelijk vernietigde bepaling ten aanzien van alle handelingen van toezicht die voor de dag van de bekendmaking van dit arrest op grond van genoemde bepaling zijn verricht

Periode van geldigheid van 06/02/1988 tot ...