help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 februari 1989 tot wijziging, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing, van het koninklijk besluit van 4 maart 1965 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) (26 februari 1964)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/02/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1989
Pagina:3763
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Van toepassing op inkomsten betaald of toegekend vanaf 01/03/1989 (art. 2)

Periode van geldigheid van 01/03/1989 tot 31/12/1989
Opmerkingen Bekrachtigde akte, behalve art. 1 vervangend bijlage III van het KB 04/03/1965 in zoverre de schalen II die er als bijlage zijn bijgevoegd, tot gevolg hebben dat enkel aan de gezinnen die maar één beroepsinkomen hebben, een bedrijfsvoorheffing wordt opgelegd die hoger is dan de belasting op de beroepsinkomsten waarop de voorheffing wordt ingehouden, waarvan de bekrachtiging werd vernietigd