help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 december 1989 waarbij de erkenning toegestaan aan het informaticacentrum "Office Régional d' Informatique" VZW, voor het uitvoeren van opdrachten bij het Rijksregister van de natuurlijke personen, wordt ingetrokken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/12/1989
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 11/01/1990
Pagina:395
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking