help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 oktober 1988 tot uitvoering van artikel 49, § 6, van de wet van 15 juni 1935 betreffende het gebruik der talen in gerechtszaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/1988
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1988
Pagina:14407
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1988