help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 5 oktober 1988 tot toekenning van renteloze voorschotten voor studies betreffende buitenlandse markten en voor het inwinnen van beheersadviezen betreffende de internationale aspecten van het bedrijfsbeleid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/10/1988
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/10/1988
Pagina:15056
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1989

Periode van geldigheid van 01/01/1989 tot 01/07/1992