help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 15 januari 1987 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 1986 tot vaststelling van de opening en de sluiting van de jacht voor het seizoen 1986-1987 in het Vlaamse gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1987
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/01/1987
Pagina:735
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

TT seizoen 1986 - 1987