help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 november 1987 tot opheffing het koninklijk besluit van 17 januari 1979 tot aanvulling van artikel 2 van het koninklijk besluit van 20 maart 1972 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de diploma's van eerste prijs en van de hogere diploma's in de koninklijke muziekconservatoria van Brussel (Franstalige afdeling), Luik en Bergen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/11/1987
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/04/1988
Pagina:4913
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 17/09/1987