help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 20 november 1987 houdende goedkeuring van het Verdrag nr. 138 betreffende de minimumleeftijd voor toelating tot het arbeidsproces, aangenomen te Genève op 26 juni 1973 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar achtenvijftigste zitting


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/11/1987
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1988
Pagina:9955
Advies van de Raad van State 17180
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking