help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 17 juni 1996 - Gewestplan Tienen-Landen - Definitieve vaststelling van een gedeelte van het gewestplan Tienen-Landen voor het grondgebied van de gemeente Tienen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/06/1996
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 09/11/1996
Pagina:28687
Advies van de Raad van State 25202
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld