help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 423 van 23 juli 1986 tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 208 van 23 september 1983 tot oprichting van een hulpfonds tot financieel herstel van de gemeenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/07/1986
Nummer: 423
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/08/1986
Pagina:11482
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17401
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking