help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/09/1996
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1996
Pagina:28947
Advies van de Raad van State 25526 + 25440
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1997 (art. 40), met uitzonderling van de artikelen 13 en 14 (Titel II, Hoofdstuk II, Afdeling 3, Onderafdeling 4) die in werking treden op 26/09/1996 (art. 40: dag van bekendmaking)


Periode van geldigheid van 26/09/1996 tot ...
Opmerkingen 1) Bijlagen: dit besluit omvat bijlagen zonder artikelen en bijlagen met artikelen. De bijlagen zonder artikelen, die al werden gewijzigd, staan in de analyse van dit fiche, terwijl de bijlagen met artikelen, die al werden gewijzigd, in afzonderlijke fiches staan.

2) Art. 23, §3: wat betreft de toepassing van deze bepaling, zie namelijk het BBHR 10/09/1998, het BBHR 30/09/1999, het BBHR 23/11/2000, het BBHR 02/12/2010 en het BBHR 06/12/2012.


Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996  
Bijlage 26/09/1996