help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 27 oktober 1986 tot uitvoering van de artikelen 5 en 6 van het koninklijk besluit nr. 95 van 28 september 1982 betreffende het brugrustpensioen voor werknemers


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/10/1986
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/11/1986
Pagina:15475
Advies van de Raad van State 17016
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Opmerkingen Ingevolge de opheffing van artikel 5bis van het koninklijk besluit nr. 50 van 24/10/1967 bij wet van 20/07/1990, art. 16, heeft artikel 1 geen voorwerp meer