help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 17. Dezember 1986 zur Billigung des Europäischen Rahmenabkommens über die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Gebietskörperschaften und der Anlage, die am 21. Mai 1980 in Madrid unterzeichnet worden sind

Decreet van 17 december 1986 houdende goedkeuring van de Europese Raamovereenkomst over de grensoverschrijdende samenwerking van de territoriale overheden, en van de Bijlage, ondertekend te Madrid op 21 mei 1980


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/12/1986
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/1987
Pagina:1021
Advies van de Raad van State 17218
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking