help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 494 van 31 december 1986 houdende tijdelijke tenlasteneming door de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de bijdragen voor de administratiekosten verschuldigd door sommige werkgevers met betrekking tot de tewerkstelling van een tweede werknemer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1986
Nummer: 494
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/1987
Pagina:966
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 17712
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1987

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1987 tot 31/12/1988