help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 4 juli 1985 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 9 mei 1977 houdende aanduiding van het douanekantoren langs dewelke de aan vergunning onderworpen invoer van radioactieve stoffen of van toestellen die er bevatten toegelaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/07/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/10/1985
Pagina:14359
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking