help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 25 juli 1985 tot vaststelling van de soorten bedrijven waarvoor het gebruik van de fytofarmaceutische producten van klasse A of de bestrijdingsmiddelen voor niet-landbouwkundig gebruik van de klassen A en B is verantwoord


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/07/1985
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1985
Pagina:18514
Advies van de Raad van State 14338
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/12/1985 tot ...
Opmerkingen Dit ministerieel besluit vervangt dit verschenen in het BS nr. 240 van 14/12/1985