help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 14 oktober 1985 tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1974 houdende oprichting van een Overleg- en Controlecomité voor de Petroleum


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/1985
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/11/1985
Pagina:17208
Advies van de Raad van State 16715
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Periode van geldigheid van 22/11/1985 tot ...